• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Utbildning

Utbildning i Mikrobiologi, Hygien och GMP

Vi tillhandahåller utbildningar i mikrobiologi och hygien för bland annat produktionspersonal, entreprenörer och laboratoriepersonal. Vissa arbetsmoment är så kritiska ur kontaminationssynpunkt att personalen behöver tränas och certifieras på momenten innan de får utföra dem självständigt. Genom att utbilda er personal säkerställer ni att personalen får förståelse för mikrobiologi och hygien så att risken för kontamination till lokal eller produkt minimeras.

Vi håller regelbundet följande utbildningar:
 • GMP Introduktion
 • Mikrobiologi och Aseptik
 • Klädkvalificering och rekvalificering
 • Mikrobiologisk kvalitetskontroll
Klicka på pdf-ikonerna för att visa vad som ingår i utbildningen.

Utbildningarna anpassas efter era behov och vi kan även skräddarsy specifika utbildningar efter era önskemål.


GMP Introduktion


Mikrobiologi & Aseptik, 

Grundkurs


Mikrobiologi & Aseptik, Fortsättningskurs


Avläsning av mikroorganismer


Klädkvalificering och -rekvalificering


Kvalificering av omgivningshygienprovtagare


Mikrobiologisk kvalitetskontroll vid läkemedelstillverkning


Kvalitetssäkring av aseptiskt arbetssätt