• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Tillväxtkontroll

Funktionskontroll av odlingsmedia 

image

Vi utför tillväxtkontroll, även kallad mediatest, på fasta substrat och buljonger enligt Ph Eur och USP. Syftet är att säkerställa substratets funktion inför analys. Mediatest ska utföras på fasta substrat och buljonger men inte på lösningar för upplösning, spädning och sköljning.

Kontrollen utförs genom att ympa substratet med <100 CFU av farmakopén definierade mikroorganismer. Testet kan vara kvantitativt och man ska då återfinna mellan 50 och 200 % av den ympade mängden mikroorganismer eller så kan det vara kvalitativt där kravet är växt eller icke-växt. Testet beskrivs i Ph Eur 2.6.12 och USP <61> (”Microbial Enumeration Test” för icke-sterila läkemedel), i Ph Eur 2.6.13 och USP <62> (”Test for Specified Microorganisms” för icke-sterila läkemedel) och i Ph Eur 2.6.1 och USP <71> (”Sterility Test”).

Vi utför även tillväxtkontroll på buljonger i samband med mediafyllningar och mikrobiologiska täthetstester. 

Analyssvar, ledtid

Analystiden är beroende på provets karaktär men normalt är den totala tiden från provmottagning till utrapportering 5-10 arbetsdagar.

Beställningsformulär