• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Specifika mikroorganismer

Test för specifika mikroorganismer

image

Vi utför test för specifika mikroorganismer enligt Ph Eur 2.6.13 / USP <62>. Test för specifika mikroorganismer utförs med hjälp av selektiva odlingssubstrat. Testet är icke-kvantitativt och innebär att provet först anrikas i en näringslösning som gynnar allmän växt av mikroorganismer. Därefter görs ett utstryk av provberedningen på selektiv agar specifik för den enskilda mikroorganismen.

Innan rutinmässig analys av en produkt, utförs validering en gång för varje produkt, genom ett så kallat Method Suitability Test (MST). Testet verifierar vald analysmetod genom att påvisa eventuella antimikrobiella (hämmande) egenskaper hos produkten. Validering sker genom ympning av produkten med < 100 CFU av farmakopén definierade mikroorganismer.  

Ph Eur 2.6.13 / USP <62> beskriver valideringen med ymp och påvisning av Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia, Candida albicans och gallsaltstoleranta gramnegativa bakterier.

Vi utför test av följande specifika organismer:
 • Escherichia coli
 • Salmonella
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Clostridia
 • Candida albicans
 • Gallsaltstoleranta gramnegativa bakterier (Bile-tolerant Gram Negative bacteria)
Analyssvar, ledtid

Normal ledtid ligger på 5-7 arbetsdagar men kan variera beroende på provets karaktär. För mer information, se under allmänna vilkor.

Beställningsformulär