• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Omgivningshygien – provtagning

Provtagning av omgivningsmiljö

image

Kontroll av omgivningen utförs för att säkerställa att produktionslokaler och processutrustning inte utgör någon risk för produkten med avseende på kontamination av mikroorganismer och partiklar. Omgivningshygienprovtagning, även kallad miljökontroll, är ett krav enligt GMP vid tillverkning i klassade lokaler. Som kontroll av vilken typ av mikroorganismer som finns i miljön och om populationen förändras över tid, utför vi identifiering av tillväxten.

Vi utför omgivningshygienprovtagning, även kallad miljökontroll, på:
 • Luft (aktiv luftprovtagning med luftprovtagare eller passiv luftprovtagning med nedfallsplatta)
 • Ytor (provtagning med tryckplatta eller svabb för svårtåtkomliga ytor)
 • Kläder
 • Handskar
 • Processluft (tryckluft och gas)
Vi kan även inkubera, avläsa och utvärdera prover som Ni själva tagit.

Behöver Ni klassificera Era renrum eller inrätta en miljöövervakningsplan för renrum eller andra aseptiska miljöer kan vi utföra och hjälpa Er i arbetet, se mer information under konsulttjänster.

Analyssvar, ledtid

Provtagningen planerar vi tillsammans så det sker när det bäst passar er verksamhet. Normal ledtid från provtagning till analyssvar är 4-6 arbetsdagar.

Beställningsformulär