Mikrobiologiska analyser för dina specifika behov

Vi är ett mikrobiologiskt laboratorium som utför mikrobiologiska analyser inom bl.a. läkemedel, medical device och dermatologi. Vi utför kontroll av bioburden vilket bl.a. innefattar mikrobiologisk kvalitetskontroll av slutprodukter, processprover och råvaror, identifiering av mikroorganismer, provtagning av omgivningsmiljö och konserveringstester. Utöver bioburden erbjuder vi även endotoxinanalyser, täthetstester av förpackningar, utbildning, konsultationstjänster samt andra specialstudier. Nedan finner ni de vanligaste förekommande tjänsterna vi erbjuder.

För frågor var vänlig ring laboratoriet på 018-430 22 00 eller maila infopharmacontrol@eurofins.se.