• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Laboratoriet

image

Laboratoriet har fina, ljusa och ändamålsenliga lokaler och ett renrum med renhetsklass A och B. Rum och arbetsytor i laboratoriet är separerade för olika arbetsmoment för att uppfylla olika krav på renhetsgrad. Vi har utrustning och kompetens att heltäckande utföra mikrobiologiska analyser, tester och försök. Laboratoriet har drygt 100 olika utrustningar och instrument. Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet. Vi har en stor variation av utrustning som exempelvis autoklaver, värmeskåp, inkuberingsrum, kylrum, värmeblock, agarkokare, torrvärmesteriliseringsskåp, spektrofotometer och identifieringssystemet MALDI-TOF. Vi har också tillgång till en omfattande samling av karaktäriserade mikroorganismer för användning som referens- och teststammar. Laboratoriet har även ett övervakningssystem för mätning av temperatur i temperaturstyrda kyl- frys- och värmeskåp. Laboratoriet är lokaliserat i Uppsala Business Park.

Vi arbetar enligt cGMP och utför analyser enligt Ph Eur, USP, ISO. Vi kan även utföra specialstudier eller specialanalyser enligt era egna önskemål.

Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta kvalitet och att de tar hänsyn till olika myndigheters krav. Vi visar även att metoderna fungerar som de ska ihop med de prover vi testar (Method Suitability Test)