• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Kvalitetssystem

 PharmaControl har ett väl inarbetat kvalitetssystem som är uppbyggt enligt cGMP och ISO 17025.

GMP står för Good Manufacturing Practice och beskriver hur läkemedelsindustrin ska tillverka och analysera läkemedel så att patienten alltid kan vara säker på att de får rätt produkt och med hög kvalitet. Myndigheter förväntar sig att industrin kontinuerligt utvecklar sina kvalitetssystem och vi arbetar löpande med att förbättra och anpassa våra processer.

Systemet är uppbyggt så att det säkerställs att personalen har rätt kompetens och behörighet att utföra analyser samt att vi har en fullständig spårbarhet i våra analyser och tester och kan fånga upp eventuella avvikelser.

Vår verksamhet och kvalitetssystem inspekteras löpande av både myndigheter och kunder.

image

PharmaControl är inspekterat av FDA med genomgående utmärkt resultat. 

 LVlogo

PharmaControl innehar GMP-certifikat utfärdat av Läkemedelsverket.Tryck på dokumentet för full storlek och utskrift.

image