Klädkvalificering

Klädkvalificering för renrum

image

Alla som vistas i de högre klassade renrummen (klass A och B) måste klädkvalificeras. Vid en klädkvalificering kontrollerar vi att kläderna sätts på enligt gällande rutin, i rätt ordning och med rätt teknik så att den som klär på sig inte kontaminerar utsidan av de sterila kläderna. Efter påklädningen provtas personen med kontaktplattor för att se om dräkten har blivit kontaminerad. Genom klädkvalificering och regelbunden re-kvalificering säkerställer Ni att Er personal som vistas i renrum klär på sig renrumskläderna utan att tillföra mikroorganismer eller partiklar som kan kontaminera produkten.

Utbildningar