• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Mikrobiologiska analyser för dina specifika behov

Vi är ett mikrobiologiskt laboratorium som utför mikrobiologiska analyser inom bl.a. läkemedel, medical device och dermatologi. Vi utför kontroll av bioburden vilket bl.a. innefattar mikrobiologisk kvalitetskontroll av slutprodukter, processprover och råvaror, identifiering av mikroorganismer, provtagning av omgivningsmiljö och konserveringstester. Utöver bioburden erbjuder vi även endotoxinanalyser, täthetstester av förpackningar, utbildning, konsultationstjänster samt andra specialstudier. Nedan finner ni de vanligaste förekommande tjänsterna vi erbjuder.

För frågor var vänlig ring laboratoriet på 018-430 22 00 eller maila .

Totalantalsbestämning

Totalantal bakterier och svamp

image

Vi utför totalantalbestämning av bakterier och svamp, TAMC och TYMC enligt Ph Eur 2.6.12 / USP <61>. Vi använder olika tekniker beroende på provets egenskaper.

Läs mer

Endotoxinanalyser

Endotoxin detektion/kvantifiering

 
image

Endotoxinanalyser utförs för att detektera eller kvantifiera endotoxiner från gramnegativa bakterier. Vi utför Endotoxinanalyser enligt EP 2.6.14 och USP <85>.

Läs mer

Utbildning

Utbildning i Mikrobiologi & Hygien

 
image

Vi tillhandahåller utbildningar i mikrobiologi och hygien för bland andra produktionspersonal, entreprenörer och laboratoriepersonal ...

Läs mer

Method Suitability Test

Metodvalidering med MST eller IFT

 
image

Method Suitability Test utförs för att kontrollera att produkten inte verkar hämmande i metoden och att metoden fungerar för produkten. Vi utför metodvalidering i samband med ...

Läs mer

Konsulttjänster

Mikrobiologisk expertkompetens

 
image

Vi stödjer Er i mikrobiologiska och aseptiska frågor och kan medverka vid till exempel intern- eller leverantörsinspektioner...

Läs mer

Desinfektion

Säkerställ desinfektionseffekt

 
image

Desinfektions- medelstester utförs för att säkerställa att de olika desinfektionsmedel som används för utrustning och lokaler är effektiva. Ett stort antal...

Läs mer

Identifiering

Identifiering av mikroorganismer 

image

Fullständig identifiering till species utförs vanligen för växt i klass A och för växt över gräns för produkt, råvara, vatten eller miljö i klass B och vid återkommande problem ...

Läs mer

Specifika organismer

Test för specifika mikroorganismer

 
image

Vi utför test för specifika mikroorganismer enligt EP 2.6.13 / USP <62>. Test för specifika mikroorganismer utförs med hjälp av selektiva odlingssubstrat.

Läs mer

Konserveringstest

Antimikrobiell effektivitetstest

 
image

Vi utför konserveringstest enligt EP 5.1.3 eller USP <51> (Antimicrobial Effectiveness Testing). Testerna utförs för att visa att den antimikrobiella effekten är...

Läs mer

Tillväxtförsök

Tillväxthämmande effekt

 
image

Testerna utförs för att visa att den antimikrobiella effekten är tillräcklig för att mikroorganismer som kan komma in i en produkt inte ska kunna växa till...

Läs mer

Kvalificering

Kvalificering av sterilisering

 
image

Alla steriliserings-processer ska kvalificeras och därefter rekvalificeras regelbundet. Vi utför flera olika typer av...

Läs mer

Odlingsmedia

Beredning – Sterilisering – QC

 
image

Vi bereder och steriliserar många substrat och har i dagsläget cirka 100 färdiga recept. Vi tillverkar även substrat...

Läs mer

Sterilkontroll

Test av mikrobiologisk eliminering

 
Sterility control module

Vi utför sterilkontroller i LAF-bänk i renrum klass B. Vid provsättningen utförs även negativ kontroll och hygienprovtagning av lokal, utrustning och...

Läs mer

Omgivningshygien

Provtagning av omgivningsmiljö

 
image

Genom kontroll av omgivningshygienen säkerställs att lokaler och processutrustning inte utgör någon risk för produkten med avseende på kontamination...

Läs mer

Täthetstester

Kvalificering av förpackning

 
image

Vi utför mikrobiologiskt täthetstest, Container Closure Integrity Test (CCIT), på förpackningar. Täthetstest utförs dels vid kvalificering av nya förpackningar eller...

Läs mer

Tillväxtkontroll

Funktionskontroll av odlingsmedia

 
image

Tillväxtkontroll utförs för att säkerställa substratets funktion i samband med analys, mediafyllningar och täthetstester. Vi utför tillväxtkontroll, även kallat mediatest...

Läs mer

Klädkvalificering

Klädkvalificering för renrum

image

Alla som vistas i de högre klassade renrummen (klass A och B) måste klädkvalificeras. Vid en klädkvalificering kontrollerar ...

Läs mer