• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Konsulttjänster

Mikrobiologisk expertkompetens

Vi stödjer Er i mikrobiologiska och aseptiska frågor och gör även bedömningar av mikrobiologisk växt och tolkningar av resultat till exempel i samband med avläsningar och sammanställningar. Vi kan också hjälpa till med försöksupplägg och omfattning av kvalificering samt utredningar och riskbedömningar.

Kvalificering av lokaler och utrustning

image

Vi medverkar i projekt som specialister i frågor som rör hygienisk design och mikrobiologi. Projekten kan vara till exempel om- eller nybyggnad av produktionslokaler eller inköp av nya maskiner. I projekten ansvarar vi för att gällande krav med avseende på mikrobiologi och hygienisk design efterlevs.

Vi deltar också i kvalificeringsarbetet genom att bland annat:
 • ta fram rätt aseptiskt arbetssätt
 • kontrollera hygienisk design
 • identifiera kritiska provtagningspunkter
 • utföra luftrörelsestudier
 • utföra partikelmätningar
 • mikrobiologiska provtagningar

Stöd inför interninspektion eller leverantörsinspektion

Vi kan medverka med kompetens inom mikrobiologi och aseptik vid till exempel intern- eller leverantörsinspektioner.

Översikt tjänster