• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Klädkvalificering

Klädkvalificering för renrum

image

Alla som vistas i de högre klassade renrummen (klass A och B) måste klädkvalificeras. Vid en klädkvalificering kontrollerar vi att kläderna sätts på enligt gällande rutin, i rätt ordning och med rätt teknik så att den som klär på sig inte kontaminerar utsidan av de sterila kläderna. Efter påklädningen provtas personen med kontaktplattor för att se om dräkten har blivit kontaminerad. Genom klädkvalificering och regelbunden re-kvalificering säkerställer Ni att Er personal som vistas i renrum klär på sig renrumskläderna utan att tillföra mikroorganismer eller partiklar som kan kontaminera produkten.

Utbildningar