• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • PharmaControl
 • Historik
 • Organisation
image

PharmaControl ingår i Eurofins BioPharma gruppen och erbjuder heltäckande lösningar inom mikrobiologisk analys av läkemedel, medical device och dermatologiska produkter samt erbjuder tjänster inom omgivningshygien. Våra analyser är utformade enligt gällande farmakopé (Ph. Eu, USP) och utförs på råvara, processprover och slutprodukt. Vi sätter kvalitet och service främst och erbjuder trygga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

För oss är dialogen med Er viktig för att Ni ska känna till hur vi tar hand om Era prover.

PharmaControls personal har hög kompetens, är engagerade och ansvarstagande. Vår organisation har mer än 30 års erfarenhet av mikrobiologisk kvalitetssäkring, riskbedömningar och produktionsstöd inom läkemedel, medical device och produktion. Detta gör att vi kan fungera som en expertpartner till er under utredningar, vilket underlättar en snabb och trygg frisläppning av er produkt. 

Flera av våra anställda är disputerade och har specialkompetens och erfarenhet inom områden som

 • medicinsk mikrobiologi
 • immunologi
 • molekylärbiologi 
 • farmakologi 
 • livsmedelstekonologi

Vi har utrustning för att heltäckande utföra mikrobiologiska analyser, tester och försök.  Vi har fina, ljusa och ändamålsenliga laboratorielokaler och ett renrum med renhetsklass A och B. Laboratoriet är lokaliserat i Uppsala Business Park.

Vi arbetar enligt cGMP  och utför analyser enligt Ph Eur, USP, ISO. Vi kan även utföra specialstudier eller specialanalyser enligt era egna önskemål. 

image

PharmaControl grundades hösten 2007 och tog över befintligt mikrobiologiskt laboratorium i Uppsala Business Park. Laboratoriet byggdes 1985 av dåvarande Pharmacia som sedan togs över av Pfizer. Laboratoriet har under åren fått omfattande ombyggnationer och tillbyggnader.

I samband med att Pfizer beslutade att flytta verksamheten utomlands tog PharmaControl över delar av laboratoriet.

PharmaControl driver idag laboratoriet som ett kontraktslaboratorium i samma lokaler och till stor del med utrustning och personal som har sitt ursprung från Pfizers mikrobiologiska QC-laboratorium.

30 November 2017 förvärvades PharmaControl av Eurofins BioPharma Product Testing Sweden AB och ingår sedan dess i Eurofins BioPharma gruppen.

Organisation