• Kvalitet och säkerhet

  Vi säkerställer att de metoder vi använder oss av vid våra mikrobiologiska analyser håller högsta möjliga kvalitet.
  +Read More

 • Noggrannhet

  Samtliga utrustningar är validerade och vi utför kalibreringar och rekvalificeringar regelbundet.
  +Read More

 • Expertis

  Med lång erfarenhet och stor kunskap ger vi Er fullt stöd inom mikrobiologisk kvalitetskontroll.
  +Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Desinfektion

Säkerställ desinfektionseffekt

image

I lokaler för tillverkning av läkemedel eller vid desinfektion av medicinteknisk utrustning som är avsett att användas flera gånger är det viktigt att ha kontroll över förekommande mikroorganismer. Förutom att välja desinfektionsmedel som är lämpliga för produktionsmiljö och produkt är det viktigt att testa effekten av dessa på mikroorganismer som skulle kunna förekomma i miljön.

Enligt USP <1072> (Disinfectants and Anticeptics), som beskriver desinfektionsmedel och test av desinfektionsmedel som används i kontrollerade miljöer, ska alla desinfektionsmedel undersökas med avseende på effekt på förekommande mikroorganismer. Valideringen ska visa att de metoder samt rengörings- och desinfektionsmedel som används är effektiva mot isolat från den aktuella produktionsmiljön. Testerna ska utföras i laboratorieskala på relevanta ytor såväl som i en lösning av desinfektionsmedlet.

image

Vi utför desinfektionsmedelstester enligt USP <1072> för att säkerställa att de olika desinfektionsmedel som används för utrustning och lokaler är effektiva. Ett antal mikroorganismer, såväl kontrollstammar som organismer insamlade från ytor och luft i era produktionslokaler, kontrolleras med avseende på resistens mot respektive desinfektionsmedel. Desinfektionsmedlets effekt kontrolleras dels mot organismerna i lösning och dels mot organismerna på olika ytmaterial.

AAMI TIR 12:2010 beskriver desinfektionsmedel och försök för medicinteknisk utrustning som är avsedd att användas flera gånger. Vi utför kontroll av rengöringsprocesser av medicinteknisk utrustning enligt bland annat AAMI TIR 12:2010. För att säkerställa patientsäkerheten skall processen ha god effekt på smuts och effektivt reducera antalet mikroorganismer.

Beställningsformulär